Квалификацията Ви днес е инвестиция в утрешния ден!

Текущи курсове

 • Курс "Машинист на подвижна работна площадка" - събира се група
 • Курс "Машинист на кулокран до 160тм" събира се група
 • Oтговорните лица за надзорните съоръжения - събира се група
 • Машинист на пътностроителни машини" - събира се нова група.
 • Курс "Машинист на моторен трион" събира се група
 • Курс " Машинист на Твк"  / Трактористи/ -събира се нова група
 • Курс "Машинист на Твк - З"/ Комбайнери/ - събира се нова група.
 • Курс "Машинист на котли с високо налягане ІІІ степен"- събира се нова група
 • Курс "Машинист на котли с високо налягане ІІ степен"събира се група
 • Курс "Машинист на мостови и козлови кран до 40 тона" начало на 04.05.2015г от 17.30 часа
 • Курс "Заваряване" - събира се нова група
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип над 16 тона" събира се нова група
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип до 16 тона" събира се група
 • Курс "Водач на мотокари и електрокари" - с график всеки четвъртък от 17.30 часа.
 • Курс по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V / по заявка/
 • Курс "Фризьорство" - индивидуално обучение
 • Курс "Ел. инсталации" - индивидуално обучение
 • Курс "Шивач" - индивидуално обучение
 • Курс " Стругар" индивидуално обучение .

Забележка:
Възможност за провеждане на индивидуално обучение по някои специалности. За повече информация свържете се с нас на посочените в сайта телефони.

КоментирайКоментирай
Уебсайт в alle.bg