Квалификацията Ви днес е инвестиция в утрешния ден!
ЦПО към "Надежда и Мариета Дженеви е изпълнител по няколко проекта , по процедура "Ново работно място 2015"

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

 • Курс "Машинист на подвижна работна площадка" - към момента тече и се събира нова група.
 • Курс "Машинист на кулокран до 160тм" предстои откриване месец март
 • Oтговорни лица за надзорните съоръжения - събира се група
 • Машинист на пътностроителни машини" - предстои откриване месец март 2017г.
 • Курс "Машинист на моторен трион" събира се нова група.
 • Курс " Машинист на Твк"  / Трактористи/ - събира се нова група
 • Курс "Машинист на Твк - З"/ Комбайнери/ - събира се нова група
 • Курс "Машинист на котли с високо налягане ІІІ степен"-събира се група.
 • Курс "Машинист на котли с ниско налягане" - предстои откриване месец март.
 • Курс "Машинист на мостови и козлови кран до 40 тона" - събира се нова група.
 • Курс "Заваряване" - събира се нова група.
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип над 16 тона" - събира се група
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип до 16 тона" -събира нова група.
 • Курс "Водач на мотокари и електрокари" - предстои откриване месец февруари 2017г.
 • Курс по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V / по заявка/
 • Курс "Фризьорство" - индивидуално обучение
 • Курс "Ел. инсталации" - индивидуално обучение
 • Курс "Шивач" - индивидуално обучение
 • Курс " Стругар" индивидуално обучение
 • Курс "Текстообработване" - събира се нова група.
 • Курс "Производство на кулинарни изделия и напитки - готвач" -  индивидуално обучение.
 • Курс "Хладилна  техника" -  индивидуално обучение.
 • Курс "Работа с програма AutoCAD" за начинаещи и напреднали

Забележка:
Възможност за провеждане на индивидуално обучение по някои специалности. За повече информация свържете се с нас на посочените в сайта телефони.

Уебсайт в alle.bg