Квалификацията Ви днес е инвестиция в утрешния ден!

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

 • Курс "Машинист на подвижна работна площадка" - събира се група.
 • Курс "Машинист на кулокран до 160тм" събира се група
 • Oтговорни лица за надзорните съоръжения - събира се група
 • Машинист на пътностроителни машини" - събира се нова група.
 • Курс "Машинист на моторен трион" събира се нова група.
 • Курс " Машинист на Твк"  / Трактористи/ - нов курс началото на декември 2016г.
 • Курс "Машинист на Твк - З"/ Комбайнери/ - нов курс началото на декември 2016г.
 • Курс "Машинист на котли с високо налягане ІІІ степен"-тече в момента, събира се нова група.
 • Курс "Машинист на котли с високо налягане ІІ степен"  - стартира края на месец юни.
 • Курс "Машинист на мостови и козлови кран до 40 тона" - събира се група.
 • Курс "Заваряване" - събира се нова група.
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип над 16 тона" събира се група.
 • Курс "Машинист на кран стрелови тип до 16 тона" -тече в момента и се събира нова група.
 • Курс "Водач на мотокари и електрокари" - събира се група.
 • Курс по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V / по заявка/
 • Курс "Фризьорство" - индивидуално обучение
 • Курс "Ел. инсталации" - индивидуално обучение
 • Курс "Шивач" - индивидуално обучение
 • Курс " Стругар" индивидуално обучение
 • Курс "Текстообработване" - събира се нова група.
 • Курс "Производство на кулинарни изделия и напитки - готвач" -  индивидуално обучение.
 • Курс "Хладилна  техника" -  тече индивидуално обучение.
 • Курс "Работа с програма AutoCAD" за начинаещи и напреднали - обучение на три групи.

Забележка:
Възможност за провеждане на индивидуално обучение по някои специалности. За повече информация свържете се с нас на посочените в сайта телефони.

ЦПО стартира два курса по мярка М03*по проект "Красива България" в град Стара Загора и в град ...ЦПО стартира два курса по мярка М03*по проект "Красива България" в град Стара Загора и в град Казанлък.
Курс "Мазилки и шпакловки" стартира в град Стара Загора на 15.06.2016г. и са включени 15 безработни ...Курс "Мазилки и шпакловки" стартира в град Стара Загора на 15.06.2016г. и са включени 15 безработни лица.
В курс "Изолации в строителството" са включени 12 безработни лица и се провежда в град Казанлък.В курс "Изолации в строителството"  са включени 12 безработни лица и се провежда в град Казанлък.
Уебсайт в alle.bg